Competențe de emitere Pași de urmat Cereri Avizare Hartă Intra in cont 

Pași de urmat

Descarcă tutorial inregistrare cont nou

Descarcă document norme metodologice

  Inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie în vederea executării de lucrări în zona drumului public se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie, în vederea executării de lucrări în zona drumului public” M.I.-M.T. 1112/411/2000, denumite in cele ce urmează "norme".

  Documentele necesare pentru obținere avizelor de închidere/ instituire restricții de circulație pe rețeaua de drumuri din administrarea C.N.A.I.R. S.A. (drumuri naționale și autostrăzi), în funcție de competențele de emitere:

1. Secția de Drumuri Naționale

  În situația in care competenta de emitere a acordului revine Secției de Drumuri Naționale, respectiv situațiile din Tabelul 2, nr. crt. 3. din norme, solicitantul acordului va prezenta Secției de Drumuri Naționale pe raza căreia se vor institui restricțiile de circulație, următoarele documente:

  - Cerere, întocmită în conformitate normele anterior menționate;

  - Memoriu de prezentare a categoriei de lucrări și a tehnologiei de execuție;

  - Scheme de semnalizare a zonei de drum în lucru, întocmite cu respectarea reprezentărilor grafice din Anexele normelor mai sus menționate, cu eventuale completări, în funcție de situația concretă din teren;

  - Decizie numire responsabil cu asigurarea măsurilor de siguranță rutieră cuprinse în actul de aprobare;

  - Copie CI responsabil siguranță rutieră;

  - Dovadă plată tarif aprobare pentru instituire de restricții de circulație pentru lucrări în zona drumului, prevăzut în Ordinul nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

  - Alte documente relevante sau solicitate de către reprezentanții administratorului drumului.

Obs.: este obligatorie obținerea aprobării Serviciului de Poliție Rutieră din Inspectoratul de Poliție județean, pe raza căruia se vor institui restricțiile de circulație.

2. Direcția Regională de Drumuri și Poduri

  În situația in care competența de emitere a acordului revine Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, respectiv situațiile din Tabelul 1, nr. crt. 3. și Tabelul 2, nr. crt. 2, din norme, solicitantul acordului va prezenta Direcției Regionale de Drumuri și Poduri pe raza căreia se vor institui restricțiile de circulație, următoarele documente:

  - Cerere, întocmită în conformitate normele anterior menționate;

  - Avizul I.P.J. - Serviciul Rutier / Birou Poliție Autostrăzi (după caz);

  - Dovadă plată taxă emitere aviz poliție;

  - Dovadă plată tarif aprobare pentru instituire de restricții de circulație pentru lucrări în zona drumului (după verificarea eligibilității solicitării dvs, reprezentanții D.R.D.P. vă vor solicita plata tarifului prevăzut în Ordinul nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.). Emiterea avizului se va realiza ulterior prezentării dovezii plății.

  - Aviz de principiu al Secției de Drumuri Naționale;

  - Proces verbal de constatare in conformitate cu pct. 8.4. din normele mai sus menționate;

  - Memoriu de prezentare a categoriei de lucrări și a tehnologiei de execuție;

  - Scheme de semnalizare a zonei de drum în lucru, întocmite cu respectarea reprezentărilor grafice din Anexele normelor metodologice, cu eventuale completări în funcție de situația din teren. Se va avea în vedere ca planșele să conțină și informații cu privire la limitele sectorului de drum restricționat/închis, lățimea părții carosabile deschisă circulației, distanțele între indicatoarele pentru semnalizare temporară (pdf).

  - Schița cu rutele ocolitoare propuse în cazul devierilor de circulație (dacă devierea se va realiza pe drumuri ce nu sunt în administrarea CNAIR SA, se va prezenta și acordul administratorilor acestor drumuri);

  - Decizie numire responsabil cu asigurarea măsurilor de siguranță rutieră cuprinse în actul de aprobare;

  - Copie CI responsabil siguranță rutieră;

  - Alte documente relevante sau solicitate de către reprezentanții administratorului drumului.

3. Aviz Comun C.N.A.I.R. S.A. - I.G.P.R. - Direcția Rutieră

   În situația in care competenta de emitere a acordului revine CNAIR SA, respectiv situațiile din Tabelul 1, nr. crt. 1 și 2 și Tabelul 2, nr. crt. 1, din norme, solicitantul acordului va prezenta Direcției Regionale de Drumuri și Poduri pe raza căreia se vor institui restricțiile de circulație, următoarele documente:

  - Cerere, întocmită în conformitate normele anterior menționate;

  - Avizul I.P.J. - Serviciul Rutier / Birou Poliție Autostrăzi (după caz) pe raza căruia se realizează închiderea/instituirea restricțiilor;

  - Dovadă plată taxă emitere aviz poliție;

  - Aviz de principiu al Secției de Drumuri Naționale;

  - Aviz de principiu din partea D.R.D.P. pe raza căruia se realizează închiderea/instituirea restricțiilor;

  - Dovadă plată tarif aprobare pentru instituire de restricții de circulație pentru lucrări în zona drumului (prevăzut în Ordinul nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.). Se va achita la D.R.D.P. în cadrul procesului de obținere al avizului de principiu.

  - Proces verbal de constatare in conformitate cu pct. 8.4. din normele mai sus menționate;

  - Memoriu de prezentare a categoriei de lucrări și a tehnologiei de execuție;

  - Scheme de semnalizare a zonei de drum în lucru, întocmite cu respectarea reprezentărilor grafice din Anexele normelor metodologice, cu eventuale completări în funcție de situația din teren. Se va avea în vedere ca planșele să conțină și informații cu privire la limitele sectorului de drum restricționat/închis, lațimea părții carosabile deschisă circulației, distanțele între indicatoarele pentru semnalizare temporară(pdf).

  - Schița cu rutele ocolitoare propuse în cazul devieriilor de circulație (dacă devierea se va realiza pe drumuri ce nu sunt în administrarea CNAIR SA, se va prezenta și acordul administratorilor acestor drumuri);

  - Decizie numire responsabil cu asigurarea măsurilor de siguranță rutieră cuprinse în actul de aprobare;

  - Copie CI responsabil siguranță rutieră;

  - Alte documente relevante sau solicitate de către reprezentanții administratorului drumului.